Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”
Stowarzyszenie "Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka" Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”

Masz pomysł

- masz firmę II i III

Oś Priorytetowa 10 Regionalny Rynek Pracy, Działanie 10.3 Rozwój samozatrudnienia
Aktualności Dokumenty do pobrania Regulamin Projektu Opis projektu Harmonogram Projektu Rekrutacja Szkolenia Pytania i Odpowiedzi Dotacja Wsparcie pomostowe Biuro Projektu SCREP Zapytania ofertowe Wykluczone działalności z dofinansowania w projekcie

Regulamin Projektu

Dodano: 2016-06-21 / wyświetleń - 3829

PROJEKT "MASZ POMYSŁ - MASZ FIRMĘ III"


Aktualny regulamin projektu z dnia 01.03.2017r. - pobierz.pdf


 PROJEKT "MASZ POMYSŁ - MASZ FIRMĘ II"

Zamieszczamy Aktualny Regulamin Rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości zaakceptowany przez Instytucję Pośredniczącą tj. Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie w dniu 13-09-2016r.

Zmiany w Regulaminie dotyczą:

1. Godzin otwarcia biura projektu (par. 1 Postanowienia ogólne)

2. Skrócenie terminu na zamieszczenie na stronie internetowej projektu informacji o terminach spotkań z doradcą zawodowym, psychologiem i doradcą biznesowym z 5 dni na 2 dni (par. 7 Zasady rekrutacji pkt 11b)

3. Skrócenie terminu na ogłoszenie na stronie internetowej projektu listy uczestników projektu z 7 dni kalendarzowych od zakończenia analizy zgłoszeń i rozmów kwalifikacyjnych do 2 dni roboczych (par. 7 Zasady rekrutacji pkt15)

Aktualny regulamin z dnia 13.09.2016r. - pobierz.pdf


Zamieszczamy Regulamin Rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości zaakceptowany przez Instytucję Pośredniczącą tj. Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie w dniu 01-07-2016r.

Aktualny regulamin z dnia 15-07-2016r. - pobierz. pdf

1. zmiana w par. 4 ust 2 - rozszerzenie nazwy grupy osób do których skierowany jest projekt tj. z biernej zawodowo na osoby poszukujące pracy/ nieaktywne/ bierne zawodowo

2. aktualizacja art. 3 ust. 2 rozporządzenia Komisji  (UE) NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis nie jest możliwe nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego towarów


Aktualny regulamin z dnia 30-06-2016r. - pobierz. pdf 

 


Załaczniki do regulaminu:

Dokumenty rekrutacyjne - załącznik od 1 do 4 - pobierz. doc

Pozostałe dokumenty (do wglądu) - załącznik od 5 do 24 - pobierz. zip
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014 -2020
Projekt i wykonanie - Adam AntolakPolityka Cookies
Nasz serwis używa plików cookies zgodnie z "Polityką Cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że wyrażają Państwo na to zgodę.   Zamknij  X