Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”
Stowarzyszenie "Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka" Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”

Masz pomysł

- masz firmę II i III

Oś Priorytetowa 10 Regionalny Rynek Pracy, Działanie 10.3 Rozwój samozatrudnienia
Aktualności Dokumenty do pobrania Regulamin Projektu Opis projektu Harmonogram Projektu Rekrutacja Szkolenia Pytania i Odpowiedzi Dotacja Wsparcie pomostowe Biuro Projektu SCREP Zapytania ofertowe Wykluczone działalności z dofinansowania w projekcie

Wykluczone działalności z dofinansowania w projekcie

Dodano: 2016-06-22 / wyświetleń - 3035

Zamieszczamy i zapraszamy do zapoznania się z listą/katalogiem wykluczeń z dofinansowania w projekcie, która stanowi załącznink nr 24 do Regulaminu projektu "Masz pomysł - masz firmę II"


PKD WYKLUCZONE Z POMOCY DE MINIMIS

SEKTORY WYKLUCZONE


 

                                     

 

Lp.                KOD PKD                                     ROLNICTWO

1

01.11.Z

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu.

2

01.12.Z

Uprawa ryżu.

3

01.13.Z

Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych.

4

01.14.Z

Uprawa trzciny cukrowej.

5

01.15.Z

Uprawa tytoniu.

6

01.16.Z

Uprawa roślin włóknistych.

7

01.19.Z

Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie.

8

01.21.Z

Uprawa winogron.

9

01.22.Z

Uprawa drzew i krzewów owocowych tropikalnych i podzwrotnikowych.

10

01.23.Z

Uprawa drzew i krzewów owocowych cytrusowych.

11

01.24.Z

Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych.

12

01.25.Z

Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów.

13

01.26.Z

Uprawa drzew oleistych.

14

01.27.Z

Uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów.

15

01.28.Z

Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych, z wyłączeniem:
- uprawy roślin wykorzystywanych do produkcji leków, środków odurzających i wyrobów - farmaceutycznych,
- uprawy roślin wykorzystywanych do wyrobu środków owadobójczych, grzybobójczych lub podobnych celów.

16

01.29.Z

Uprawa pozostałych roślin wieloletnich.

17

01.30.Z

Rozmnażanie roślin.

18

01.41.Z

Chów i hodowla bydła mlecznego.

19

01.42.Z

Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów, z wyłączeniem produkcji nasienia bydlęcego.

20

01.43.Z

Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych, z wyłączeniem produkcji nasienia ogierów.

21

01.44.Z

Chów i hodowla wielbłądów i zwierząt wielbłądowatych.

22

01.45.Z

Chów i hodowla owiec i kóz, z wyłączeniem:
- produkcji surowej wełny,
- produkcji nasienia kozłów i tryków.

23

01.46.Z

Chów i hodowla świń, z wyłączeniem produkcji nasienia knurów.

24

01.47.Z

Chów i hodowla drobiu, z wyłączeniem działalności wylęgarni drobiu.

25

01.49.Z

Chów i hodowla pozostałych zwierząt, z wyłączeniem:
- chowu i hodowla owadów,
- produkcji nasienia królików i pozostałych zwierząt futerkowych,
- produkcji skór zwierząt futerkowych, gadów lub ptaków w gospodarstwach hodowlanych,
- chowu i hodowli robaków, mięczaków, w tym ślimaków niejadalnych itp. zwierząt lądowych,
- chów i hodowlę jedwabników; produkcja kokonów jedwabników,
- produkcja sierści zwierzęcej cienkiej lub grubej niezgrzeblonej.

26

01.50.Z

Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność
mieszana).

27

01.63.Z

Działalność usługowa następująca po zbiorach

28

02.10.Z

Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem
pozyskiwania produktów leśnych, z wyłączeniem:
- ochrony lasów i dróg leśnych, włączając ochronę przeciwpożarową, łącznie z gaszeniem pożarów w lasach,
- przystosowywania, utrzymania i wykorzystania zasobów przyrodniczych w ramach realizacji pozaprodukcyjnych funkcji lasu.

29

02.30.Z

Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna

30

10.11.Z

Przetwarzanie i konserwacja mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu

31

10.12.Z

Przetwarzanie i konserwacja mięsa z drobiu

32

10.13.Z

Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego

33

10.31.Z

Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków

34

10.32.Z

Produkcja soków z owoców i warzyw

35

10.39.Z

Pozostałe przetwarzanie i konserwacja owoców i warzyw

36

10.41.Z

Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych - w zakresie produkcji olejów z ryb.

37

10.42.Z

Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych

38

10.51.Z

Przetwórstwo mleka i wyrób serów

39

10.61.Z

Wytwarzanie produktów przemiału zbóż

40

10.62.Z

Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych

41

10.81.Z

Produkcja cukru

42

10.84.Z

Produkcja przypraw w zakresie produkcji octu

43

10.91.Z

Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich

44

10.92.Z

Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych

45

11.01.Z

Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi

46

11.02.Z

Produkcja win gronowych

47

11.03.Z

Produkcja cydru i pozostałych win owocowych

48

11.04.Z

Produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych

49

18.89.Z

Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowanych w zakresie produkcji miodu sztucznego i karmelu

50

20.14.Z

Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych w zakresie produkcji alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego nie przeznaczonego do spożycia

 

RYBOŁÓWSTWO

51

03.11.Z

Rybołówstwo w wodach morskich, z wyłączeniem:
- wielorybnictwa,
- pozyskiwania (poławiania, wydobywania) pozostałych produktów i organizmów znajdujących się w wodach morskich, np.: pereł naturalnych, gąbek, korali i alg,
- działalności usługowej związanej z połowem ryb na oceanach, morzach i w wewnętrznych wodach morskich.

52

03.12.Z

Rybołówstwo w wodach śródlądowych, z wyłączeniem:
- połowów pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych,
- pozyskiwania surowców znajdujących się w wodach śródlądowych,
- działalności usługowej związanej z połowem ryb w wodach śródlądowych.

53

03.21.Z

Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach morskich, z wyłączeniem:
- chowu i hodowli morskich ryb ozdobnych,
- chowu i hodowli szkarłatnic i pozostałych jadalnych wodorostów morskich.

54

03.22.Z

Chów i hodowla ryb ( w tym ślimaków) oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych, z wyłączeniem:
- chowu i hodowli ryb ozdobnych w stawach rybnych i w wodach śródlądowych,
− działalności usługowej związanej z chowem i hodowlą ryb, skorupiaków, mięczaków i innych organizmów wodnych w stawach rybnych i wodach śródlądowych.

55

10.20.Z

Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków, z wyłączeniem:
- obróbki wodorostów.

56

10.73.Z

Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych - tylko tych, które zawierają w masie ponad 20 % ryb, skorupiaków, mięczaków lub innych bezkręgowców wodnych.

 

GÓRNICTWO WĘGLA

57

05.10.Z

Wydobywanie węgla kamiennego.

58

05.20.Z

Wydobywanie węgla brunatnego (lignitu), jeśli jego wartość opałowa górna jest większa lub równa 15 MJ/kg.

 

TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW

59

49.41.Z

Transport drogowy towarów.

60

49.42.Z

Działalność usługowa związana z przeprowadzkami.

61

49.31.Z

Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski, z wyłączeniem:
− miejskich lub podmiejskich przewozów pasażerskich realizowanych środkami transportu takimi jak: tramwaj, kolej podziemna lub nadziemna,
− działalności kolei linowo - naziemnych, linowych itp.

62

49.32.Z

Działalność taksówek osobowych.

63

49.39.Z

Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany, z wyłączeniem:
− działalności kolejek linowych naziemnych, kolejek linowych, wyciągów orczykowych i wyciągów narciarskich.

 

*Dodatkowo pomocy de minimis nie mogą otrzymać osoby planujące prowadzenie działalności gospodarczej na podstawie umowy franczyzy, zakazującej konkurencji i współpracy z inną marką np. placówki partnerskie banków, agencje ubezpieczeniowe, firmy kurierskie itp.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014 -2020
Projekt i wykonanie - Adam AntolakPolityka Cookies
Nasz serwis używa plików cookies zgodnie z "Polityką Cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że wyrażają Państwo na to zgodę.   Zamknij  X